A lobogó kis lélek

A lobogó kis lélek
Tanmese
Volt egyszer egy lélek, aki fénynek ismerte önmagát. Lévén újdonatúj lélek, türelmet-lenül vágyott a megtapasztalásra.
- “Én vagyok a fény – mondogatta, - én vagyok a fény.”
Ám mindaz, amit erről tudott és mondott, nem helyettesíthette a megtapasztalását. Márpedig abban a birodalomban, ahol ez a lélek felbukkant, semmi más nem létezett, csak fény és fény és fény. Valamennyi lélek nagyszerű volt, valamennyi lélek csodálatos volt, és valamennyi lélek az én fenséges fényemmel ragyogott. Ilyenformán a szóban forgó kis lélek úgy érezte magát, mint gyertyaláng a napsütésben. A legnagyobb ragyogás közepette, melyhez ugyan maga hozzátette a sajátját, nem láthatta önmagát, nem tapasztalhatta meg önmagát annak, Aki és Ami valójában.
Majd az történt, hogy ez a lélek epekedve sóvárgott megismerni önmagát. És oly ha-talmas volt a vágyódása, hogy így szóltam egy napon:
- Tudod-e kicsike, mit kell tenned, hogy kielégíthesd a te hatalmas vágyódásodat?
- Mit, Istenem, mondd, mit? Bármit megteszek! – kiáltotta a kicsi lélek.
- El kell választanod magad tőlünk, többiektől – válaszoltam. - Folyamodj a sötét-séghez!
- Mi az a sötétség, ó szentséges Egy? – kérdezte a kicsi lélek.
- Az, ami te nem vagy – válaszoltam, és a lélek megértette.
Követte a tanácsomat. Eltávozott a Mindenségből, és egy másik tartományba költözött.
Ebben a tartományban a lélek rendelkezett azzal a hatalommal, hogy megtapasztaljon min-denféle sötétséget, és meg is tette.
Ám a sötétség közepette egyszer csak felkiáltott:
- “Atyám, atyám, miért hagytál el engem?” – miként te, amikor a legsötétebbnek tartott időket éled. Én azonban soha nem hagylak el téged; mindig melletted vagyok, és készen állok rá, hogy emlékeztesselek arra, Aki Valójában Vagy; és mindig készen állok rá, hogy hazahívja-lak.
Ezért mondom, hogy legyél fény a sötétségben, és ne átkozd a sötétséget! És ne feledd, hogy Ki Vagy, olyankor sem, amikor mindenfelől körülfog mindaz, ami nem vagy! Csak adj hálát a teremtésért, akkor is, ha éppen a megváltoztatására törekszel. És tudd, hogy amit a legnagyobb megpróbáltatásod idején teszel, az lehet a legnagyobb diadalod. Mert az általad teremtett tapasztalat annak a kinyilvánítása, Aki Vagy – és Aki Lenni Akarsz.
Azért meséltem el ezt a kis történetet, - a lobogó kis lélekről szóló tanmesét -, hogy jobban megérthesd, miért éppen olyan a világ, amilyen; és hogyan változhat meg mindez egyetlen pillanat leforgása alatt, ha mindenki emlékszik legmagasztosabb valósága isteni igazságára.
Bárki érezheti magát megbántva, bárki érezheti úgy, hogy az ártalmára voltak, ám amikor visszatértek az Örök Birodalomba, rájöttök majd, hogy nem ért benneteket semmiféle kár. Akkor meg fogtok bocsátani azoknak, akikről azt hittétek, hogy megbántottak bennete-ket, mert tudatosulni fog bennetek a Magasabb Rendű Terv.

- Isten bármely töredéke lehetsz. Amelyik csak akarsz. – mondtam a Kis Léleknek. – Te vagy az Abszolút, amely megtapasztalja önmagát.
- Isten melyik általad választott megnyilvánulását kívánod most megtapasztalni?
- Tehát van választásom? - kérdezte a Kis Lélek.
- Igen. Megtapasztalhatod Isten bármely megnyilvánulását, önmagadként, benned és rajtad keresztül.
- Rendben. – felelte a Kis Lélek. – Akkor a Megbocsátást választom. Szeretném Tel-jes Megbocsátásként megtapasztalni önnön lényemet.
Képzelheted mekkora kihívás volt ez, hisz senkinek sem kellett megbocsátani. Tökéle-tességet és Szeretetet teremtettem.
- Senkinek sem kell megbocsátani? – kérdezte némiképp hitetlenkedve a Kis Lélek.
- Senkinek. – ismételtem - Nézz körül. Látsz-e nálad kevésbé tökéletes, kevésbé csodálatos lelket? – erre körbefordult, s meglepetten látta, hogy körégyűlt a mennyország valamennyi lelke. Jöttek a Királyság legtávolibb zugaiból is, mert hallották, hogy a Kis Lélek rendkívüli párbeszédet folytat Istennel.
- Értem. Senki sem tökéletlenebb nálam! – kiáltott fel a Kis Lélek. – Akkor hát ki-nek bocsássak meg?
Erre egy lélek kilépett a tömegből. – Nekem megbocsáthatsz. – mondta ez a Barátságos Lé-lek.
- Miért? – kérdezte a Kis Lélek.
- A következő életedben olyan dolgok fognak történni, amiért megbocsáthatsz – vá-laszolta a Barátságos Lélek.
- De miért? Mit tudsz tenni ellenem, Te, a Tökéletes Fény teremtménye, hogy meg kell majd neked bocsátanom?
- Ó – mosolyodott el a Barátságos Lélek -, biztosan kitalálunk majd valamit!
- De miért? – a Kis Lélek nem értette, hogy miért akarná egy ilyen tökéletes te-remtmény annyira lelassítani a rezgését, hogy tényleges “gonoszság”-ot tudjon tenni.
- Egyszerű – magyarázta amaz -, megtenném, mert szeretlek.
- Szeretnéd magad Megbocsátásként megtapasztalni, nem? - Egyébként, te is meg-tetted értem ugyanezt.
- Én? – ámuldozott a Kis Lélek.
- Persze. Nem emlékszel? Teljesek voltunk, te meg én. A Fel és Le, a Bal és Jobb. Mi voltunk az Itt és Ott, a Most és Akkor. Voltunk Kicsik és Nagyok, Férfiak és Nők, Jók és Rosszak. Minden voltunk. A Minden. Megegyeztünk, hogy mindket-ten külön-külön megtapasztaljuk Isten Legfőbb Részeit. Mert megértettük, hogy…
- …amikor az Vagy, ami Nem vagy, akkor, ami Te Vagy, az nem Te Vagy!
- Nem létezhet meleg nélkül hideg, bánat nélkül nem lehetsz boldog, a “gonosz” nélkül nem ismerheted a “jó”-t. Ha valami akarsz lenni, akkor fel kell bukkannia valahol a világban ennek a valaminek, vagy valakinek az ellentétének, hogy ez a valami, bármi legyen is, - létrejöhessen.
A Barátságos Lélek ezután elmagyarázta, hogy azok az emberek Isten Különleges Angyalai és az az állapot Isten Ajándéka.
- Egyetlen dolgot kérek cserébe – jelentette ki a Barátságos Lélek.
- Akármit kérhetsz! – kiáltotta a Kis Lélek. Alig bírt magával az izgalomtól, hogy végre Isten bármelyik megnyilvánulását megtapasztalhatja. Megértette Isten tervét.
- Abban a pillanatban, amikor ütlek, verlek, és a leggonoszabbakat művelem veled, amit csak el tudsz képzelni….emlékezz, hogy ki is vagyok valójában!
- Ó, nem fogom elfelejteni! – ígérte meg a Kis Lélek.
– Találkozunk a Tökéletességben, melyben egyek vagyunk, és mindig emlékezni fo-gok rá, ki vagy. Mindig!

Neale Donald Walsch: Beszélgetések IstennelACCESS BARS AJÁNDÉKOZÁS

2014.09.30.

Bars és Testkezelések kipróbálási és gyakorlási lehetősége. október 8-án 15-19-ig.
1222. Budapest Nádirigó u. 7/1

ACCESS BARS TANFOLYAM

2014.09.30.

Bars kezelők képzése október 11-én 9-17-ig.
1222. Budapest Nádirigó u. 7/1

TRANSZFORMÁCIÓS ÖNISMERETJÁTÉK

2013.01.09.

Szeptember 7-én 10-15-ig

HANGFÜRDŐ október 21-én

2014.07.20.

A MAGNET KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 18 45-től 20 15-ig . Kezdés 19-kor. Bojtorján teremben találkozunk.
Partner
2014.02.23.

Innovadidakt
Vélemények a kezelésekről, programokról
2014.05.18.

Bernadett [ 2014-04-28 13:27 ]

Nagyon érdekes tapasztalatok voltak számomra az Access Bars kezelések. 5 alkalommal vettem részt másfél óráig. A fizikai szinten már a második alkalommal is éreztem a fejemben egy nagyon kellemes bizsegést,de ami igazán lényeges volt a számomra az elsősorban érzelmi és lelki blokkok oldása.Eszter nagyon jól rávezetett kérdéseivel, hogy hol vannak még olyan blokkok bennem, amiről egyrészt én úgy gondoltam, hogy már nem is léteznek.Nagyon sokat jelentett az oldások szempontjából az is,ahogy felhívta a figyelmemet a negatív tartalmú szavaimra is.A tudatosság megtapasztalásához és elmélyítéséhez segítettek a kezelések. Köszönöm.

Marosi Zsuzsanna [ 2012-08-09 13:00 ]

Szia.

A Váltsd valóra legvadabb álmaidat című könyvben vázolt rendszer szerint élünk, minden bevételünk 10%-át olyan embereknek adjuk, akiknek nagyon sokat köszönhetünk spirituális fejlődésünkért. Te magát a szeretetet tanítod, az maga a spiritualitás! Nagyon megérdemled! Szerencsére sok embernek adhatok a 10%-omból, először mindenki furcsállotta, de én örömmel adok és rengeteget kapok vissza az Univerzumtól!!!
Örülök, hogy adhatok!

Köszönöm.

Eszter Bédy dr. [ 2012-08-09 12:45 ]

Kedves Eszter!

Már régen találkoztunk, de többször gondoltam rád mostanában. Arról elmélkedtem, amit képviselsz és arról, amit nálad tanultam...

A kineziológia tanulmányaim során rengeteg szabállyal találkoztam, és hogy a módszer szerint pontosan kell eljárni, (legalábbis én ezt láttam).
Rájöttem, hogy az iskolában éppúgy ahogy ebben a rendszerben is túl sok a szabály, és én túlságosan belemerevedtem a "tökéletes" terapeuta szerepébe.
Nagyon "jól" akartam csinálni. Jó tanuló, tanítvány akartam lenni.
Majd rájöttem, hogy ez rettenetesen korlátoz, és rengeteg tünetet okoz nekem. Ráadásul a klienseket és magamat is az "élet szabályaira tanítom" ezzel...

Szeretném megköszönni neked azt, ahogyan gondolkozol és ahogyan a világot látod, és mindazt, amire általad jöttem rá, és amire tanítottál nekem.
Nagyon sokat segített az, hogy nálad jártam, mert elkezdtem felébredni, ráébredni a korlátaimra, amiket építettem magamnak.
Most kezdenek letisztulni a dolgok, a szabályok lassan leolvadnak rólam, most kezd összeállni a kép, és ebben neked nagy részed van....
Azt hiszem féltem másképp tenni. Féltem a következményektől.

Köszönöm, hogy erőt adtál, és bátorítottál arra, hogy önmagam legyek.


Szóval NAGYON KÖSZÖNÖM!!!

Puszi: Eszter


Kun Eszter [ 2012-02-15 13:35 ]

Kedves Zsuzsa! Nem én csináltam, hanem sok segítő velünk közös munkájának eredménye. Őrizd meg a szívedben


Marosi Zsuzsanna [ 2012-02-14 15:26 ]

Kedves Eszter!
Szeretnék beállni én is abba a sorba, akik köszönetet mondanak Neked, és hálát adnak azért, hogy találkozhattak Veled, tanulhattak Tőled!!
Még most is a szombati nap hatása alatt vagyok, fantasztikus!
Az ősbizalomba való elmerülés élménye és a Fensőbb Énemmel való találkozás páratlan élmény volt!

Várom majd a tudatos jelenlét foglalkozás új időpontját (nekem a hétköznap is jó, ha másnak is).

Nagyon jó munkát kívánok!


Forray Erzsébet [ 2010-12-22 13:50 ]

Drága Eszter!

Nagyon sokat, és nagyon hálás szívvel gondolok Rád! Sajnos már régen volt alkalmam találkozni Veled, de jövőre ezt bepótolom. Köszönöm az Adventi Angyalok üzeneteit és mindenekelőtt szeretném megköszönni Neked az egész évi lelki támogatást, eddigi szavaidat, a beavatást, és mindazt, ami rajtad keresztül jutott el hozzám, és aminek a gyümölcse most kezd beérni az életemben. Öröm számomra, hogy magaménak tudhatom a barátságodat. Azt kívánom neked, hogy legyen Gyönyörű, Áldott Ünneped Neked és a Családodnak, és nagyon szerencsés, sikerekben, áldásban, boldogságban, szeretetben, vagyis minden Jóban gazdag Új Évet kívánok!

Sok szeretettel,
Erzsébet - Arya

Kun Eszter Adonei [ 2010-12-08 21:27 ]

Kedves Éva! Nektek is boldog Karácsonyt!
Érdeklődöm, hogy milyen meditációra gondoltál. Mivel látom, hogy kaptál hírlevelet, abban átadtam az Adventi üzenetet,melyet a levél aljára kattintva találsz a blogomon. Ez egy gyógyító meditáció, és ehhez hasonlókat meghallgathatsz az Adonei közvetítései alatt a honlapon vagy a blogon.

Ha más jellegű segítségre vágysz, kérlek pontosabban írd le, hogy átgondolhassam mit tehetek.


Gion Éva Szerbia Backa palank [ 2010-12-08 19:13 ]

Kedves Eszter
Csodállak és hálás vagyok Neked, hogy mi akik oly távol vagyunk Tőled,mi is kapunk valamennyicskét a tudásodból. Sokan vagyunk, akik soha nem juthatunk el a tanfolyamaidra! Sajnos! Egy egysze
rű de hatásos MEDITÁCIÓVAL meglephetnél
bennünket. Áldásos Karácsonyt: ÉVA


Kun Eszter [ 2010-11-21 16:04 ]

Kedves András!
Semmi probléma a kérdéseddel. Aki ismételni jön, azért jön, mert belülről így érzi. Természetesen nem egy új módszert sajátít el, hanem egy újabb ugrásszerű emelkedést ér el a rezgésszintjében. A csatornája ugyanaz, de lehet, hogy újabb segítséget kap további képességei szabad áramoltatásához, szélesítéséhez, amit esetleg idővel önmaga is elérhetne, de segítséggel könnyebben és gyorsabban emelkedik, stabilizálódik.
Olyan is előfordul, hogy valaki a földeléséhez és az egyensúlyozásához igényel segítséget. Van akinek a beavatás után inába száll a bátorsága, hogy merje használni azt az erőteljes energiát, amit megtapasztalt az első alkalommal.
Egyeseknél olyan képességek megjelenése (egyénileg különböző:látás, hallás érzékelés stb.)is kihívást jelent , és további bátorításra tartanak igényt.
Mivel a beavatás nem egy sablon, hanem égi segítség, minden jelenlévő más gyógyítást, tanítást és segítséget kap a Teremtőtől és segítőitől.

Az ember életében elég sok beavatást kap különböző módokon. Ez a tanuló folyamat maga az élet.
Szeretettel Adonei


Pelejtei Prihoda András [ 2010-11-21 15:09 ]

Kedves Eszter,
nem kötekedni akarok, csak kérdem, milyen beavatás az, ahol többször is be lehet valakit avatni?

Szeretettel
P.P.A.


Búzáné Bánhidi Márta [ 2010-11-16 17:11 ]

Kedves Eszter!
Már második alkalommal vettem részt a beavatáson és most is számos nagyon inspiráló információval gyarapodtam.Ismét nagyon hatékony segítséget kaptam továbblépésem elősegítése érdekében, amit a tanfolyam alatt megélt konkrét megtapasztalások még tovább fokoztak. Alig várom a következő beavatást, mert azt érzem, ezeket a jelentős belső változásaimat még mélyíteni szeretném.
Köszönök mindent.
Puszillak: Bánhidi Márti


Szakkay A. Zsuzsa [ 2010-11-16 11:00 ]

Drága Eszter!

Nagyon szépen köszönöm, e hatalmas Csodákra képes anyagot, amit ily önzetlenül átküldtél nekünk!!!
Egyszerűen hihetetlen amilyen belső változáson megyek keresztül azóta amióta a Tőled kapott anyagból minden este és reggel meditálok és teremtem a szép napomat és a környezetembe lévőknek is örömöt tudok vele szerezni anélkül, hogy görcsölnék a jó tapasztalásáért.

Csodálom és köszönöm a munkádat amit értünk velünk teszel!

Légy a Teremtő által áldott, hogy sokaknak tudj segíteni!

Szeretettel gondolok Rád!

Puszillak: Szakkay A. Zsuzsi

Bernadett [ 2014-04-28 13:27 ]

Nagyon érdekes tapasztalatok voltak számomra az Access Bars kezelések.5 alkalommal vettem részt másfél óráig. A fizikai szinten már a második alkalommal is éreztem a fejemben egy nagyon kellemes bizsegést,de ami igazán lényeges volt a számomra az elsősorban érzelmi és lelki blokkok oldása.Eszter nagyon jól rávezetett kérdéseivel, hogy hol vannak még olyan blokkok bennem, amiről egyrészt én úgy gondoltam, hogy már nem is léteznek.Nagyon sokat jelentett az oldások szempontjából az is,ahogy felhívta a figyelmemet a negatív tartalmú szavaimra is.A tudatosság megtapasztalásához és elmélyítéséhez segítettek a kezelések. Köszönöm.
Kun Eszter életvezetési tanácsadó 06-30-55-99-665